najlepszym rozwiązaniem pomiędzy wrogimi sobie stronami

Gdyby Polska po 1989 roku ogłosiła neutralność – zachód musiałby to przełknąć – oraz stała się przykładem dobrego zarządzania i rozwoju kraju, to:
1) mimo neutralności mogła wybudować dużą silną armię
2) Białoruś, może i Ukraina widząc sukcesy Polski same starałyby się dołączyć do Polski.

Powstałby szeroki pas ziemi neutralnej zamieszkałej przez 100 milionów ludzi, pomiędzy tzw. zachodem z NATO a Rosją. Zachód byłby bezpieczny i Rosja też zwłaszcza, że teren neutralny byłby silny militarnie, ale nie angażujący się po żadnej stronie. Takie neutralne terytorium stałoby się idealnym miejscem do ekonomicznego angażowania się zarówno zachodu jak i wschodu, stało by się taką wielką neutralną Szwajcarią leżącą pomiędzy wschodem a zachodem, korzystającą ze swego położenia.

Była na to ogromna szansa, ale Polska zarządzana przez obcą wrogą agenturę przystępując do NATO, udostępniając swoje terytorium do wyprowadzenia agresji na Rosję i Białoruś zniszczyła tę szansę. Przez tę obcą agenturę Polska stała się de facto terytorium frontowym między wschodem a zachodem co wcześniej czy później doprowadzi do totalnego zniszczenia tego terytorium.